وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّه إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِباد

عَهد ما با لب شیرین دَهنان بَست خُدای*ما همه بنده و این قوم خداوندانند

دی 92
1 پست
دی 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست